Helena Walter talar om SM i Flipper evenemanget i helgen.

Åtminstone tror jag att det är vad de talar om. ^_^

Ja, det här är på svenska om ändamål.

Klicka här för att gå till Flipper-SM 2012 nätplats.

Yay, Helena!

(Translation courtesy of Babylon.com)

(Helena Walter talking about the SM i Flipper event happening this weekend.

At least, I think that is what they are talking about. ^_^

Yes, this is in Swedish on purpose.

Click here to go to the Flipper-SM 2012 web space. )

Yay, Helena!